Vastuullisuus ja ympäristöasiat

Koneringille myönnetty RALA-ympäristösertifikaatti

Konerinki Oy:n toiminnan kulmakiviä ja tärkeimpiä arvoja on toimia vastuullisesti lainsäädännöt, asetukset ja sidosryhmien vaatimukset tarkasti huomioiden.

Konerinki on toimintansa alkuajoista lähtien ollut kehittämässä puhtaiden ylijäämämaiden ja materiaalien hyötykäyttöä ja kierrätystä. Olemme aina valmiita lähtemään mukaan hankkeisiin, joissa edellytyksenä on kalustomme osalta uusiutuvien polttoaineiden käyttö. Pyrimme aina tarjoamaan ratkaisuja, joilla asiakkaamme ja yhteistyökumppanimme säästävät ympäristövaikutuksissa ja samalla myös saavuttavat taloudellista etua.

Ympäristöpolitiikassamme määritämme ympäristönäkökohdat ja periaatteet, joita noudatamme toiminnassamme ja asiakkaille tuottamissamme palveluissa.

Näiden toimintojen varmistamiseksi, toimintamme kehittämiseksi ja ympäristönäkökohtien paremmin huomioon ottamiseksi olemme rakentaneet toimintaamme Ympäristöjärjestelmän, jonka RALA on auditoinut ja myöntänyt siitä meille RALA-ympäristösertifikaatin.

Koneringin kiertotalousliiketoiminnasta

Toimintamme alusta lähtien olemme hakeneet ja käyttäneet liiketoiminnassamme kiertotaloutta tukevia Koneringin omia, yleensä tarjouspyynnöistä poikkeavia ratkaisuja. Ympäristönäkökohtien huomioimisen lisäksi ne ovat merkittävästi lisänneet meidän, ja asiakkaidemme kilpailukykyä urakkakilpailuissa ja parantaneet käynnissä olevien urakoittemme kannattavuutta.

Ympäristöjärjestelmämme mukaisesti seuraamme, mittaamme ja kehitämme jatkuvasti toimintojamme. Tulemme jatkossakin strategiamme mukaisesti kehittämään ja lisäämään omien ratkaisujen käyttöä, sillä kiertotalouden merkitys tulee varmasti korostumaan infrakohteissa jo lähitulevaisuudessa.

Koneringin ympäristökäsikirjaote

Lue lisää Koneringin ympäristöasioista Koneringin ympäristökäsikirjaotteesta.