Konerinki - Infra-alan monitaitaja

Kaikki infra- ja pohjarakentamisen sekä kunnossapidon palvelut yhdeltä toimijalta yhdellä yhteydenotolla

Konerinki on infra- ja pohjarakentamisen sekä kunnossapitopalveluiden täyden palvelun toimittaja. Koneringin sopimuskumppaneina on verkottuneena lähes 150 maarakennuksen ja kunnossapidon ammattilaista. Kalustoa, palveluita ja tuotteita löytyy lähes kaikkiin maarakentamisen ja kunnossapidon tarpeisiin.

Monipuolista ja tehokasta infrapalvelujen ja lisäarvojen tuottamista

Toimintamme kulmakivinä ovat Koneringin omistavat maarakennusalan ammattilaiset - yrittäjät ja yritykset, joiden osaamista ja kalustoa yhdistämällä Konerinki tuottaa asiakkailleen monipuolisia, tehokkaita ja lukuisia lisäarvoja sisältäviä palvelukokonaisuuksia yhdestä koneesta isoihin urakoihin.

Ajankohtaista

Koneringin kiertotalousliiketoiminnasta

Rakentamisen Laatu RALA ry:n Koneringin Ympäristöjärjestelmälle myöntämästä Ympäristösertifikaatista tulee nyt huhtikuun lopussa vuosi täyteen. Toimintamme alusta lähtien olemme hakeneet ja käyttäneet liiketoiminnassamme kiertotaloutta tukevia Koneringin omia, yleensä tarjouspyynnöistä poikkeavia ratkaisuja. Ympäristönäkökohtien huomioimisen lisäksi ne ovat merkittävästi lisänneet meidän, ja asiakkaidemme kilpailukykyä urakkakilpailuissa ja parantaneet käynnissä olevien urakoittemme kannattavuutta. Ympäristöjärjestelmämme mukaisesti seuraamme, mittaamme ja kehitämme jatkuvasti […]

Koneringille myönnetty RALA-ympäristösertifikaatti

Konerinki Oy:n toiminnan kulmakiviä ja tärkeimpiä arvoja on toimia vastuullisesti lainsäädännöt, asetukset ja sidosryhmien vaatimukset tarkasti huomioiden. Konerinki on toimintansa alkuajoista lähtien ollut kehittämässä puhtaiden ylijäämämaiden ja materiaalien hyötykäyttöä ja kierrätystä. Olemme aina valmiita lähtemään mukaan hankkeisiin, joissa edellytyksenä on kalustomme osalta uusiutuvien polttoaineiden käyttö. Pyrimme aina tarjoamaan ratkaisuja, joilla asiakkaamme ja yhteistyökumppanimme säästävät ympäristövaikutuksissa […]

Pasi Aallosta Koneringin uusi toimitusjohtaja

Koneringin hallitus on nimittänyt Pasi Aallon yhtiön uudeksi toimitusjohtajaksi 1.3.2022 alkaen. Pasi Aalto on tätä ennen hoitanut yrityksen myyntijohtajan ja toimitusjohtajan sijaisen toimea. Yhtiön perustamisvuodesta 2005 alkaen liiketoimia johtanut Jari Peltola siirtyy eläkkeelle.  Konerinki kiittää Jari Peltolaa vuosien edistyksellisestä ja menestyksekkäästä työstään, ja toivottaa hänelle leppoisia eläkepäiviä!