Konerinki - Infra-alan monitaitaja

Kaikki infra- ja pohjarakentamisen sekä kunnossapidon palvelut yhdeltä toimijalta yhdellä yhteydenotolla

Konerinki on infra- ja pohjarakentamisen sekä kunnossapitopalveluiden täyden palvelun toimittaja. Koneringin sopimuskumppaneina on verkottuneena lähes 150 maarakennuksen ja kunnossapidon ammattilaista. Kalustoa, palveluita ja tuotteita löytyy lähes kaikkiin maarakentamisen ja kunnossapidon tarpeisiin.

Monipuolista ja tehokasta infrapalvelujen ja lisäarvojen tuottamista

Toimintamme kulmakivinä ovat Koneringin omistavat maarakennusalan ammattilaiset - yrittäjät ja yritykset, joiden osaamista ja kalustoa yhdistämällä Konerinki tuottaa asiakkailleen monipuolisia, tehokkaita ja lukuisia lisäarvoja sisältäviä palvelukokonaisuuksia yhdestä koneesta isoihin urakoihin.

Ajankohtaista

Konerinki on mukana Kreate Oy:n urakassa Kimolan kanavan rakentamisessa Heinolan ja Kouvolan rajalla.

Konniveden ja Pyhäjärven vesistöjä yhdistämään on aloitettu rakentamaan veneilyreittinä Kimolan kanava ja sen 70 metriä pitkä kalliotunneli. Kreate Oy urakoi Liikenneviraston tilaamassa kohteessa väylä- ja sulku-urakan, jossa Konerinki Oy on Kreaten alihankkijana vastaamassa maiden ja louheiden kuljetuksista. Nykyinen kanava ruopataan ja levennetään noin 5,5 kilometrin matkalla Kreaten pohja- ja betonirakentamisen yksikön ja kalliorakentamisen yksikön yhteistyönä, […]

Koneringillä menossa historiansa suurin kuormaa-kuljeta-kierrätä urakka

Jokioisten Maanrakennus Oy urakoi Postille K3- Terminaalin alustavat pohjatyöt, jossa kohteena on osoitteessa Suokalliontie 1/Tikkurilantie 164 sijaitsevan vanhan läjityskentän maamassojen siirto. Kentät on tehty hankkeen ”Kehä III parantaminen välillä Vantaankoski-Tikkurila, tieosa 1 Vantaankoski-Pakkala” ylijäämämassoilla. Konerinki toimii Jokioisten Maanrakennus Oy:n alihankkijana koko maansiirtoketjussa, kuormaa, kuljettaa ja vastaanottaa. Urakassa massoja siirretään yhteensä  n. 300.000 m3 ktd. Massoja […]