Konerinki Oy

Konerinki Oy perustettiin helmikuussa 2005. Perustajat, silloin 53 yritystä/yrittäjää halusivat yhdistää osaamistaan ja resurssejaan joko koko toiminnoillaan tai osittain – verkottua.

Konerinki aloitti toimintansa keväällä 2005 ja Koneringin ensimmäiset asiakassopimukset tehtiin kesäkuussa 2005.

Konerinki- konsepti tunnetaan infra-alalla ja sen toiminta kiinnostaa yhä useampia toimijoita – markkinat haluavat lisääntyvissä määrin yhä isompia palvelukokonaisuuksia, joita Konerinki pystyy verkottumisellaan tuottamaan.

Koneringissä on osakkaina lähes 150 maarakennusalan yritystä ja yrittäjää. Osakkaiden kaluston kokonaismäärä on yli 1000 yksikköä.

Lisäksi Koneringillä on laaja yhteistyökumppanien verkosto, jonka avulla pystymme laajentamaan palvelujamme esim. ylijäämämaiden vastaanottoon sekä maa- ja kiviainestoimituksiin.

Asiakaspalveluiden lisäksi Konerinki tuottaa yhteistyösopimuksessa oleville osakkailleen monipuolisia palveluita.

Kts. Osakkaaksi Konerinkiin

Vahvuuksiamme ovat:

  • Palvelujemme tehokkuus ja varmuus – kalustoa ja tekijöitä riittää
  • Erilaisten lisäarvojen tuottaminen asiakkaillemme – mm. monipuoliset raportoinnit
  • Palvelujemme monipuolisuus – Koneringissä on helpompi sanoa mitä ei löydy, kun mitä löytyy
  • Palvelut helppo hankkia – yksi yhteydenotto, kaikki palvelumme käytettävissä