Työmaaraportointi – massojen seuranta

Haluatko ONLINE tai viikoittain tiedot työmaaltasi ajetuista massoista - kuinka paljon, mihin tai mistä ja mikä on ollut kustannus?

Konerinki palvelee asiakkaitaan raportoimalla urakoimistaan/kuljettamistaan massoista joko GPS-paikannukseen perustuvan Mapon- järjestelmän ja/tai laskutuksen yhteydessä Excel- taulukoiden avulla.

Koneringillä on mahdollisuus kuljetuskaluston Mapon GPS-seurantaan, joka mahdollistaa kuljetuskaluston käynteihin perustuvan kuormamäärien reaaliaikaisen seurannan ja raportoinnin. Raporteista saa muutettua kuutiot tai tonnit kuormamääristä, jotka ovat järjestelmästä aina selaimilla luettavissa Koneringin antamilla tunnuksilla ja oikeuksilla.

Konerinki raportoi tarvittaessa kuljetettavista massoista laskutuksen yhteydessä myös Excel-taulukoilla. Yleisenä käytäntönämme on, että keräämme työmaalta kuitatut kuormakirjat esim. maanantaisin ja laskutuksemme tekee niistä excel- yhteenvedon keskiviikkoon mennessä. Yhteenveto lähetetään sähköpostilla asiakkaan haluamaan jakeluun.

Raportoinnin avulla asiakas voi ulkoistaa ja myös tehostaa työmaidensa massaseurantaa, tiedot jopa reaaliaikaisena.

Kysy lisää: Pasi Aalto, 040 533 4533

Klikkaa nähdäksesi kuva isompana.

Klikkaa nähdäksesi kuva isompana.