Ylijäämämaiden kierrätys ja hyötykäyttö – Maarinki

Tarvitsetko tai jääkö työmaaltasi ylijäämämaita, moreenia, louhetta, rakennekerroksia tms. – eikö liejusavelle löydy sijoituspaikkaa ?

Lisäarvonamme tavoittelemme kaikille käyttäjille tärkeitä kierrätettävien maamassojen hallintaa. Konerinki pyrkii aina olemaan tietoinen alueen massatasapainoista – kuka tarvitsee ja kenellä jää ylitse. Kartoitamme koko ajan uusia hyötykäyttö- ja loppusijoituspaikkoja pois ajettaville maamassoille.

Toimintatapaamme kuuluu jakaa maamassojen sijoittelulla/hyötykäytöllä saavutettu etu asiakkaittemme kanssa.

Ota yhteyttä »