Koneringin kiertotalousliiketoiminnasta

Rakentamisen Laatu RALA ry:n Koneringin Ympäristöjärjestelmälle myöntämästä Ympäristösertifikaatista tulee nyt huhtikuun lopussa vuosi täyteen.

Toimintamme alusta lähtien olemme hakeneet ja käyttäneet liiketoiminnassamme kiertotaloutta tukevia Koneringin omia, yleensä tarjouspyynnöistä poikkeavia ratkaisuja. Ympäristönäkökohtien huomioimisen lisäksi ne ovat merkittävästi lisänneet meidän, ja asiakkaidemme kilpailukykyä urakkakilpailuissa ja parantaneet käynnissä olevien urakoittemme kannattavuutta.

Ympäristöjärjestelmämme mukaisesti seuraamme, mittaamme ja kehitämme jatkuvasti toimintojamme. Ohessa joitakin poimintoja viime vuodelta 2022:

  • Koneringin sopimuskalustosta 65 % oli päästöluokituksiltaan parhaimmissa luokissa eli työkoneiden osalta Stage 5 ja raskaan ajoneuvokaluston osalta Euro 6.
  • Tarjouksia teimme lähes 200 kpl, joista jopa neljännes johti sopimukseen.
  • Kuljetettavia massoja tarjosimme viime vuonna yhteensä yli 10 miljoonaa tonnia, joka määränä esim. kasettikuormina esitettynä olisi lähes 220.000 kasettikuormaa.
  • Sopimuksiin johtaneissa kohteissa kykenimme kokonaismassoista hyötykäyttämään/kierrättämään n. 30 %, mikä määränä jopa ylitti odotuksemme.

Tulemme jatkossakin strategiamme mukaisesti kehittämään ja lisäämään omien ratkaisujen käyttöä, sillä kiertotalouden merkitys tulee varmasti korostumaan infrakohteissa jo lähitulevaisuudessa.