Koneringille myönnetty RALA-ympäristösertifikaatti

Konerinki Oy:n toiminnan kulmakiviä ja tärkeimpiä arvoja on toimia vastuullisesti lainsäädännöt, asetukset ja sidosryhmien vaatimukset tarkasti huomioiden.

Konerinki on toimintansa alkuajoista lähtien ollut kehittämässä puhtaiden ylijäämämaiden ja materiaalien hyötykäyttöä ja kierrätystä. Olemme aina valmiita lähtemään mukaan hankkeisiin, joissa edellytyksenä on kalustomme osalta uusiutuvien polttoaineiden käyttö. Pyrimme aina tarjoamaan ratkaisuja, joilla asiakkaamme ja yhteistyökumppanimme säästävät ympäristövaikutuksissa ja samalla myös saavuttavat taloudellista etua.

Ympäristöpolitiikassamme määritämme ympäristönäkökohdat ja periaatteet, joita noudatamme toiminnassamme ja asiakkaille tuottamissamme palveluissa.

Näiden toimintojen varmistamiseksi, toimintamme kehittämiseksi ja ympäristönäkökohtien paremmin huomioon ottamiseksi olemme rakentaneet toimintaamme Ympäristöjärjestelmän, jonka RALA on huhtikuussa auditoinut ja myöntänyt siitä meille RALA-ympäristösertifikaatin.

Pasi Aallosta Koneringin uusi toimitusjohtaja

Koneringin hallitus on nimittänyt Pasi Aallon yhtiön uudeksi toimitusjohtajaksi 1.3.2022 alkaen. Pasi Aalto on tätä ennen hoitanut yrityksen myyntijohtajan ja toimitusjohtajan sijaisen toimea.

Yhtiön perustamisvuodesta 2005 alkaen liiketoimia johtanut Jari Peltola siirtyy eläkkeelle.  Konerinki kiittää Jari Peltolaa vuosien edistyksellisestä ja menestyksekkäästä työstään, ja toivottaa hänelle leppoisia eläkepäiviä!