Konerinki on mukana Kreate Oy:n urakassa Kimolan kanavan rakentamisessa Heinolan ja Kouvolan rajalla.

Konniveden ja Pyhäjärven vesistöjä yhdistämään on aloitettu rakentamaan veneilyreittinä Kimolan kanava ja sen 70 metriä pitkä kalliotunneli.

Kreate Oy urakoi Liikenneviraston tilaamassa kohteessa väylä- ja sulku-urakan, jossa Konerinki Oy on Kreaten alihankkijana vastaamassa maiden ja louheiden kuljetuksista.

Nykyinen kanava ruopataan ja levennetään noin 5,5 kilometrin matkalla Kreaten pohja- ja betonirakentamisen yksikön ja kalliorakentamisen yksikön yhteistyönä, ja siihen tehdään eroosiosuojaukset. Tunnelin yläkanavan puolella sijaitseva nippunosturi kaikkine rakenteineen puretaan ja tilalle rakennetaan yksi 12 metriä korkea kanavasulku. Se tulee olemaan Suomen toiseksi korkein sulku.

Työmaa on hyvin monipuolinen ja haastava. Molemmin puolin sulku- ja tunnelityömaata rakennetaan ylikuljettava pato, jolloin sulkurakenne ja tunneli voidaan rakentaa kuivatyönä.

Kokonaisuus on laaja ja sisältää muun muassa vesistö-, maantie-, kalliolouhinta- ja betonitöitä.

Kimolan kanavan sulun valmistuttua sen vesimäärä on noin 4 000 kuutiometriä. Sulutusaika on puolituntia. Kanavan sulku toimii itsepalveluperiaatteella. Kanavan leveydeksi tulee koko matkalta 12 metriä ja haraussyvyydeksi 2,4 metriä. Alakanavan puolelle rakennetaan noin 80 metriä ja yläkanavan puolelle noin 50 metriä pitkät odotuslaiturit.

Urakka kestää kesään 2020.